PREGLED IZDANJA:

SUVREMENE TEHNOLOGIJE U PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU - SIROVINE I PROIZVODI – izdanje rujan 2017.

TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE PEKARSKIH I SLASTIČARSKIH PROIZVODA – izdanje rujan 2012.

PRIRUČNIK O PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU - TEORIJA I PRAKSA – izdanje rujan 2010.

PRIRUČNIK O POBOLJŠIVAČIMA I OSTALIM SIROVINAMA ZA PEKARSTVO I SLASTIČARSTVO – izdanje prosinac 2007.


[ ONLINE NARUDŽBA ]


SUVREMENE TEHNOLOGIJE U PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU - SIROVINE I PROIZVODI

IZDANJE: rujan 2017.

 • 600 stranica u boji, tvrdi uvez, format: 19 x 26 cm
 • prva knjiga hrvatskog autora u kojoj su temeljito i sveobuhvatno obrađene i suvremene tehnologije za pekarstvo i slastičarstvo kao i sirovine i tehnološki postupci proizvodnje
 • namijenjena je pekarskim majstorima, slastičarima i tehnolozima u pogonima, a mogu ju jednako koristiti profesori i nastavnici te studenti i učenici koji se školuju za zanimanja povezana s preradom žitarica
 • knjiga sadrži i vrijedne fotografije, slike, tablice, grafičke prikaze te brojne recepture i odabrane pokuse, a sve u suglasju s najnovijim standardima struke

CJELOVITO OBRAĐENA SVA STRUČNA PODRUČJA U PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU
Franjo Klarić, dipl. ing., autor knjige:
Ovo je prva „domaća“ knjiga koja cjelovito obrađuje i suvremene tehnologije za pekarstvo i slastičarstvo, široku paletu sirovina i proces proizvodnje različitih proizvoda. Za razliku od svih dosad izdanih, uglavnom stranih, knjiga u ovoj knjizi su naglašeno precizno obrađene sirovine jer je samo potpunim poznavanjem sirovina i njihovih svojstava moguće razumjeti sve procese koji se događaju u tijestu u bilo kojoj fazi proizvodnje. Prvenstveno je namijenjena svima koji su na bilo koji način uključeni u pekarstvo i slastičarstvo, a koji žele usavršiti svoja znanja i vještine.

MUDROST IZRASLA IZ 60 GODINA ISKUSTVA
Ivan Bulić, dipl. ing., urednik knjige:
Gotovo 60 godina aktivnog djelovanja inženjera Franje Klarića na najodgovornijim pozicijama u pekarskoj proizvodnji i više je nego dostatno jamstvo da tvrdnje iznesene u knjizi imaju stručno uporište i svojevrsnu „težinu“. Potka knjige je mudrost izrasla iz iskustva! Detaljno razrađen sadržaj knjige potkrijepljen je vrlo impresivnim fotografijama, većinom snimljenim u režiji djelatnika tvrtke, slikama, tablicama, grafovima, recepturama te raznim stručnim uputama, sugestijama i jezgrovitim objašnjenjima koja čitatelju omogućavaju jednostavno razumijevanje i najstručnijih pojmova u knjizi.

JASNO, STRUČNO I JEDNOSTAVNO OBRAĐENE SIROVINE I PROIZVODNI PROCESI
Prof. dr. Duška Ćurić, recenzentica knjige:
Knjiga je pisana tako da objašnjava sve kemijske, biokemijske i fizikalne promjene od tijesta do gotovog proizvoda. Obiluje recepturama standardnih i posebnih proizvoda. Definira optimalne uvjete proizvodnje velikog broja proizvoda. Ukazuje na moguće i najčešće pogreške u proizvodnji i načine kako ih izbjeći. Knjiga je pisana jasno, stručno i jednostavno, prihvatljivo za sve koji žele znati više i bolje o tehnologiji prerade žitarica i mogućnostima koje ova industrija nudi.

Cijena: 385,00 kn (50,00 EUR)

Za naručene četiri knjige, petu dobivate gratis!
TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE PEKARSKIH I SLASTIČARSKIH PROIZVODA

Za tehnologe, voditelje pogona, pekarske i slastičarske majstore

IZDANJE: rujan 2012.

Cijena: 367,50 kn

Informacije i narudžbe na email: timzip@timzip.hr

 • oko 450 stranica u boji, tvrdi uvez, format: 19 x 26 cm
 • Knjiga je prijevod 10. nadopunjenog izdanja njemačkog udžbenika “Technologie der Backwaren - herstellung” čiji su autori Claus Schünemann i Günter Treu, a izdavač nakladnička kuća Gildebuchverlag
 • Za 7. izdanje, 2000. godine, knjiga je dobila Zlatnu medalju Njemačke akademije za gastronomiju, kao najbolji udžbenik u području pekarstva i slastičarstva u Njemačkoj
 • Knjiga je prvenstveno namijenjena pekarskim stručnjacima, tehnolozima, voditeljima pogona, pekarskim i slastičarskim majstorima, kao i studentima i učenicima koji žele usavršiti svoje stručno znanje
 • Knjiga sadrži i vrijedne fotografije, slike, tablice, preglede te brojne recepture i odabrane pokuse, a prikazani su i vrijedeći standardi u smislu sigurnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda

VIŠA STRUČNA RAZINA - NADGRADNJA PROŠLOG UDŽBENIKA
Ivan Bulić, dipl. ing., urednik knjige:

U usporedbi s priručnicima koje je TIM ZIP do sada ponudio pekarskoj i slastičarskoj djelatnosti, ovaj udžbenik zaslužuje vodeće mjesto, ponajprije zbog činjenice što problematiku donosi na višoj stručnoj razini i tako predstavlja svojevrsnu nadgradnju na prošli udžbenik “Priručnik o pekarstvu i slastičarstvu - teorija i praksa”.
U udžbeniku se koriste različita stručna pomagala, od vrlo impresivnih fotografija, slika, tablica i pregleda preko različitih receptura, odabranih pokusa, zapažanja i dokazanih tvrdnji do jezgrovitih objašnjenja, stručnih uputa, napomena, sugestija i sažetih stručnih tečaja. U udžbeniku su prikazani i vrijedeći standardi koji se odnose na sigurnost proizvodnje kao i na osiguranje kvalitete.
Jednako su zastupljene i vrlo detaljno obrađene tehnologije proizvodnje pekarskih proizvoda u užem smislu, kruhova, peciva i finih pekarskih proizvoda kao i tehnologije proizvodnje slastičarskih proizvoda, svih vrsta slastica i sladoleda.

VRLO PREGLEDNO I SUSTAVNO OBRAĐENA SVA STRUČNA PODRUČJA
Franjo Klarić, dipl. ing., prevoditelj knjige:

Knjiga je prvenstveno namijenjena pekarskim stručnjacima, tehnolozima, voditeljima pogona, pekarskim i slastičarskim majstorima te studentima i učenicima koji imaju namjeru usavršiti svoja znanja o pekarstvu i slastičarstvu. Kontinuirano proširivana novim spoznajama koje prate suvremene trendove u tehnologiji proizvodnje pekarskih i slastičarskih proizvoda, u udžbeniku su vrlo pregledno i sustavno obrađena sva stručna područja u kojima se traže i daju odgovori na različite pojave koje se događaju u svim procesima proizvodnje.
Vrlo su detaljno opisani različiti proizvodni procesi, ponuđene su recepture s objašnjenjima koja su specifična za pripadajuće postupke i upotrijebljene sirovine, a sve u suglasju s najnovijim standardima struke.
PRIRUČNIK O PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU - TEORIJA I PRAKSA

Prva stručna knjiga u Hrvatskoj iz ovih područja!
Nakladnik: TIM ZIP d.o.o., Biblioteka “Kruh za život”

 • 584 kolor stranica, tvrdi uvez, format: 17,5 x 24,4 cm
 • Knjiga je prijevod njemačkog udžbenika FACHKUNDE IN LERNFELDERN BÄCKER/BÄCKERIN skupine istaknutih njemačkih autora
 • Opsežno i sveobuhvatno izdanje namijenjeno praktičnoj izobrazbi tehnologa i drugih djelatnika
 • Knjiga se referira na najaktualniji stupanj tehnologije, proizvodni postupci potkrijepljeni su temeljitim teoretskim tumačenjima, sadrži više stotina izvornih receptura i više od 1300 brižno odabranih fotografija i ilustracija
Urednik i redaktor: dipl. ing. Ivan Bulić
Prevoditelj: dipl. ing. Franjo Klarić
Recenzentica: prof. dr. Duška Ćurić
Stručni savjetnik za slastičarstvo: Stjepan Vincek

IZDANJE: rujan 2010.

Cijena: 336,00 kn

POSEBNA PONUDA
Srednjim škola i fakultetima za potrebe u nastavi i za knjižnice, tvrtkama za svoje stručne djelatnike - tehnologe, ali i tvrtkama koje posluju s pekarskim proizvođačima kao poslovni poklon, nudimo PRIRUČNIK O PEKARSTVU I SLASTIČARSTVU - TEORIJA I PRAKSA s posebnim popustima!

Kod narudžbe:
10 ili više komada - 20 % popusta
20 ili više komada - 30 % popusta
preko 30 komada - 40 % popusta

Informacije i narudžbe na email: timzip@timzip.hr

PRVI PUTA IMAMO KNJIGU NA HRVATSKOME JEZIKU
Prof. dr. sc. Duška Ćurić, recenzentica knjige:
Zahvaljujući, prije svega poslovodstvu tvrtke TIM ZIP i entuzijazmu prevoditelja ove knjige, koji su među najupućenijima u tehnološku problematiku u pekarstvu i slastičarstvu u RH, po prvi puta imamo knjigu na hrvatskome jeziku koja objedinjuje sva potrebna znanja i vještine, kojima trebaju ovladati pekari i slastičari, bilo nakon završene srednje škole bilo usavršavanjem kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja.

NEŠTO ZA ČIM JE STRUKA ČEZNULA
Stjepan Vincek, slastičarski stručnjak i savjetnik pri uređenju slastičarskih tema u knjizi:
Što se našeg slastičarstva tiče mislim da kvalitetom spadamo u zapadni svijet iz kojeg dolazi ovo vrlo vrijedno izdanje. U tom smislu ono je, kao izvanredna kompilacija teorijskih saznanja i praktičnih uputstava, odnosno korisnih podataka, nešto za čim je struka u nas čeznula. Knjiga će sasvim sigurno pobuditi interes slastičara.
PRIRUČNIK O POBOLJŠIVAČIMA I OSTALIM SIROVINAMA ZA PEKARSTVO I SLASTIČARSTVO – izdanje prosinac 2007.

Prvi priručnik na hrvatskom jeziku koji dovoljno detaljno opisuje sastav i proizvodnju
poboljšivača, način njihovog djelovanja i svojstva gotovih proizvoda


U sklopu novoutemeljene biblioteke TIM ZIP-a, «Kruh za život», tiskana je knjiga PRIRUČNIK O POBOLJŠIVAČIMA I OSTALIM SIROVINAMA ZA PEKARSTVO I SLASTIČARSTVO. To je prvi priručnik na hrvatskom jeziku koji dovoljno detaljno opisuje sastav i proizvodnju poboljšivača, način njihovog djelovanja i svojstva gotovih proizvoda.

Priručnik je prijevod njemačkog priručnika „Handbuch Backmittel und Backgrundstoffe“ grupe autora (Dr. Jochen Bode, Roswitha Boje, Gerhard Both, Jürgen Brand, Ernst Brose, Dr. Hans – Christian Fecke, Dr. Dirk Hisserich, Prof. Dr. Bärbel Kniel, Dr. Bernd Meyer, Dr. Gero Nitsche, Dr. Gerald Plasch, Prof. Dr. Ludwig Wassermann, Rainer Wettig), a preveden je na hrvatski jezik zahvaljujući entuzijazmu dva čovjeka koji su najveći dio svog radnog vijeka proveli ili bili vezani za pekarsku ili slastičarsku industriju - prevoditelju, dipl. ing. Franji Klariću i uredniku i redaktoru, dipl. ing. Ivanu Buliću. Recenzentica priručnika je prof. dr. sc. Duška Ćurić s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, a grafičku pripremu je napravila agencija TIM PUBLIC.

Kruh, pecivo i fini pekarski proizvodi imaju važno mjesto u ljudskoj prehrani. Za njihovu proizvodnju, uz brašno, vodu, sol i kvasac, s ciljem da se poboljšaju tehnološka svojstva brašna i kvaliteta gotovog proizvoda, koriste se različiti dodaci. U pekarskoj struci najčešća je njihova podjela na poboljšivače i ostale sirovine za pekarstvo i slastičarstvo.
Ovaj priručnik kupcima sirovina daje informacije o sastavu poboljšivača i ostalih pomoćnih sirovina, o njihovom dobivanju i o načinu njihove primjene kao i o tehnološkim svojstvima tih proizvoda u samoj proizvodnji pekarskih proizvoda. Uz gore navedeno u priručniku se razmatraju živežne namirnice s prehrambeno–fiziološkog aspekta kao i zakonska regulativa koja ih prati.

Priručnik je pisan jednostavnim i razumljivim jezikom, te je stoga namijenjen svima koji su na bilo koji način uključeni u proces proizvodnje, ali jednako tako i nastavnicima i profesorima koji obrazuju stručnjake koji će se profesionalno baviti proizvodnjom pekarskih i slastičarskih proizvoda.

Format: A5
Opseg: 231 stranica
Uvez: tvrdi

Priručnik možete naručiti po cijeni od
199,50 kn putem narudžbenice.

Za sve dodatne informacije
nazovite nas na 01/660 80 30 ili nam
pišite na timzip@timzip.hr

[ ONLINE NARUDŽBA ]