PREDSJEDNIK UPRAVE
VLADIMIR BULIĆ
predsjednik Uprave
vladimir.bulic@timzip.hr
IZVRŠNI DIREKTOR
VLADO SUČIĆ
izvršni direktor
vlado.sucic@timzip.hr
URED PREDSJEDNIKA UPRAVE
DANIJELA KOVAČ
direktorica ureda
danijela.kovac@timzip.hr
IZABELA GREGURIĆ
direktorica plana i analize
izabela.greguric@timzip.hr
IGOR AMBROŠ
pomoćnik direktora - logistika
igor.ambros@timzip.hr
MARTINA KOLAK
direktorica marketinga
martina.kolak@timzip.hr
INES VLAOVIĆ
voditelj projekta-komercijalist u marketingu
ines.vlaovic@timzip.hr
MAGDALENA KUIĆ
pripravnik stručni suradnik u marketingu
magdalena.kuic@timzip.hr
TENA GOSPODNETIĆ
tajnica predsjednika Uprave
tena.gospodnetic@timzip.hr
BOŽICA MAGDIĆ
Pomoćnik direktora-financije i računovodstvo
bozica.magdic@timzip.hr
IVANA JERMAN
glavna bilancistica
ivana.makar@timzip.hr
NADA VUKOVIĆ
bilancistica
nada.vukovic@timzip.hr
MARA PAULENKO
bilancistica
mara.paulenko@timzip.hr
ROSANA ČUNKO
referentica racunovodstva
rosana.cunko@timzip.hr
ANTONIA PETRAVIĆ CILI
referentica racunovodstva
antonia.petraviccili@timzip.hr
ALMA IČANOVIĆ
stručni suradnik
alma.icanovic@timzip.hr
MARINA GLOGOVEC
stručni suradnik
marina.glogovec@timzip.hr
SKLADIŠTE
JASMIN IČANOVIĆ
skladištar
jasmin.icanovic@timzip.hr
IVAN ŠOP
dostavljač
ivan.sop@timzip.hr
BOŽO LATINOVIĆ
pomoćni radnik
MATIJA KOLARIĆ
pomoćni radnik
KRUNOSLAV KUŠIĆ
dostavljač
SEKTOR PROJEKTIRANJA I OPREME
DEJAN MLINARIĆ
direktor sektora
dejan.mlinaric@timzip.hr
MIRKO ŠRAM
direktor prodaje
mirko.sram@timzip.hr
MARINA PAVIĆ
stručna suradnica
marina.pavic@timzip.hr
HRVOJE TIN HRVATIĆ
stručni suradnik
hrvojetin.hrvatic@timzip.hr
IVA VASILJ
stručni suradnik
iva.vasilj@timzip.hr
NIKA MUTAK
pripravnik stručni suradnik
nika.mutak@timzip.hr
MIRELA KOVAČ
pripravnik stručni suradnik
mirela.kovac@timzip.hr
SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA
VEDRAN PAVKOVIĆ
direktor tehničkog sektora
vedran.pavkovic@timzip.hr
ESAD IČANOVIĆ
voditelj montaže i servisa
esad.icanovic@timzip.hr
SANJA TODORIĆ
viši stručni suradnik
sanja.todoric@timzip.hr
GORDAN GREGURIĆ
monter-serviser
gordan.greguric@timzip.hr
LEONARDO KUK
monter-serviser
leonardo.kuk@timzip.hr
DARKO BORČIĆ
monter-serviser
darko.borcic@timzip.hr
MARIJAN SOBOLA
serviser
marijan.sobola@timzip.hr
MARKO PERKOVIĆ
monter-serviser
marko.perkovic@timzip.hr
MLADEN TOMIĆ
monter-serviser
mladen.tomic@timzip.hr
KREŠIMIR NOVOSEL
monter-serviser
kresimir.novosel@timzip.hr
JOSIP-ROMAN VRABELJ
serviser
LEO JURINOVIĆ
serviser
BOŽIDAR BELI
serviser
TOMISLAV OBROVAC
serviser
SEKTOR SIROVINA
ANDREJ HANŽEK
direktor Sektora
andrej.hanzek@timzip.hr
NICOLE LULIĆ DŽABIRSKI
pomoćnica direktora - nabava sirovina
nicole.lulic@timzip.hr
MARKO LULIĆ
pomoćnik direktora -prodaja sirovina
marko.lulic@timzip.hr
MIHOVIL NAKIĆ-VOJNOVIĆ
voditelj prodaje Zagreb
mihovil.nakic@timzip.hr
DUBRAVKA MASLEK
viši stručni suradnik
dubravka.maslek@timzip.hr
IVAN MARTIĆ
pripravnik tehnolog
ivan.martic@timzip.hr
Podružnica Zapad
MARKO LULIĆ
voditelj podružnice
marko.lulic@timzip.hr
Podružnica Zapad skladište Zagreb
Podružnica Zapad skladište Varaždin
HRVOJE MOŽANIĆ
voditelj prodaje
hrvoje.mozanic@timzip.hr
ŽELJKO KROBOT
dostavljač referent
zeljko.krobot@timzip.hr
Podružnica Istok
ANĐELKO KRALJIĆ
voditelj podružnice
andjelko.kraljic@timzip.hr
Podružnica Istok skladište Bjelovar
GORAN MATURANEC
voditelj prodaje
goran.maturanec@timzip.hr
Podružnica Istok skladište Osijek
JOSIP KOVAČ
voditelj prodaje
josip.kovac@timzip.hr
MATO VUJEVA
dostavljač referent
Podružnica Jug
DAMIR ČAKARUN
voditelj podružnice
damir.cakarun@timzip.hr
Podružnica Jug skladište Zadar
MIHAEL JANKOVIĆ
dostavljač referent
mihael.jankovic@timzip.hr
PREDRAG ŠEN
dostavljač referent
Podružnica Rijeka
NATAŠA MARAVIĆ-VUČKOVIĆ
voditeljica podružnice Rijeka
natasa.maravic@timzip.hr
DAMIR ŽEPINA
dostavljač - komercijalist
damir.zepina@timzip.hr
EDI LAZAR
dostavljač referent
SEKTOR TEHNOLOŠKE PRIMJENE I RAZVOJA
JAROSLAV PILAT
voditelj tehnološke primjene
jaroslav.pilat@timzip.hr
ANA STUDEN
stručna suradnica
ana.studen@timzip.hr
BRUNO BREŠKI
pekar - instruktor
bruno.breski@timzip.hr
DALIBOR KRALJ
pekar instruktor
dalibor.kralj@timzip.hr
MIHOVIL BARIŠIĆ
referent
mihovil.barisic@timzip.hr
TIM ZIP d.o.o. Mostar
MARIN ZOVKO
direktor
marin.zovko@timzip.com
DINKO MARINOVIĆ
komercijalist
Podružnica Sarajevo
SENAD MISIRA
voditelj podružnice
senad.misira@timzip.com
MUAMER KAVAZOVIĆ
komercijalist
TIM ZIP d.o.o. Beograd
NATAŠA KRSTIC
direktorica
natasa.krstic@timzip.com
SPASOJE BLECIC
direktor prodaje
spasoje.blecic@timzip.com
LJUBICA BUHA
stručni suradnik
ljubica.buha@timzip.com
DEJAN MIHAILOVIĆ
rukovodilac montaže, servisa i održavnja
dejan.mihailovic@timzip.com
TIM ZIP d.o.o. Predstavništvo Beograd