Etažne peći

  • Obrtničke etažne peći do 5 etaža
  • Industrijske etažne peći do 12 etaža
  • Šamotna ili čelična površina pečenja
  • Električna, ciklotermička, parna ili termouljna izvedba
  • Ručno i poluautomatsko punjenje iz fiksnih fermentacijskih komora
  • Automatsko punjenje iz kontinuiranih fermentacijskih komora
  • Memoriranje programa
  • Pametno upravljanje