Fiksne fermentacijske komore i retarderi

  • Statične fermentacijske komore
  • Izvedba za 2-20 kolica
  • Izvedba standardnog i tunelskog tipa
  • Autonoman izvor pare i topline
  • Retarder komore
  • Programiranje, temperaturna krivulja