Konvekcijske peći

  • Električne peći
  • Razne veličine, 2-10 limova
  • Za limove 400×600 mm i 600×800 mm
  • Zaokretna i klizna vrata
  • Ventilacijska ili kondenzacijska napa
  • Mjere usklađene s fermentacijskim komorama i etažnim pećima
  • Ručno i digitalno upravljanje
  • Memoriranje programa
  • Samopranje