Palmina masnoća

Palmino ulje koje odlikuje visoka točka dimljenja čime je produljeno trajanje ulja u odnosu na druge masnoće. Masnoća dolazi u krutom stanju (blokovi).

  • Palmina masnoća