Parne peći

  • Kod parnih peći oko i između etaža nalaze se zatvorene čelične cijevi djelomično napunjene vodom koja se pod djelovanjem topline pretvara u paru i temeljem fizikalnih zakona cirkulira mijenjajući agregatno stanje iz vode u paru i obrnuto. Čelične cijevi postavljene su po cijeloj dubini peći, gušće kod vrata i direktno se zagrijavaju djelovanjem plinskog ili uljnog plamenika. Površina pečenja nalazi se neposredno iznad cijevi s vodom i tako se zagrijava.