Povrat energije

  • Sustav za povrat energije radi na principu zagrijavanja hladne vode u izmjenjivačima topline pothlađivanjem dimnih plinova i kondeziranjem vodene pare koja izlazi iz proizvoda. Zagrijana voda sprema se u izolirane spremnike i upotrebljava s vremenskim odmakom kao „tehnička“ voda kojom se preko izmjenjivača topline zagrijava konzumna ili druga „tehnička“ voda, na primjer za centralno grijanje ili zagrijavanje fermentacijske komore ili za potrebe perilice za košare, …