Proizvodnja kora i bureka

  • Zamjes na horizontalnoj mijesilici
  • Izrada vučenog tijesta
  • Razvlačenje u dva smjera
  • Debljina tijesta do 1/150 mm
  • Pojedinačne linije za burek ili kore
  • Kombinirane linije za burek i kore