Projekti

 • Do sada smo izradili preko 300 projekata pekara od 30 do 25.000 m2
 • Po želji kupca, od izrade projekta do realizacije pogona po principu „ključ u ruke“
 • Izrada tehnološkog rješenja
 • Definiranje vrste i kapaciteta strojeva
 • Uparivanje strojeva u cjelinu linije
 • Definiranje rasporeda strojeva i linija u prostoru
 • Izrada plana instalacijskih priključaka
 • Instaliranje opreme
 • Podešavanje za optimalan rad
 • Izrada receptura
 • Obuka osoblja