Roto peći

  • Veličina za 1 ili 2 kolica za limove do 600×1000 mm
  • Izvedba s električnim grijačem
  • Izvedba s plinskim ili uljnim plamenikom
  • Smještaj plamenika sa strane ili iza peći
  • Otvaranje vrata u lijevu ili desnu stranu
  • Vlastiti izvor pare
  • Memoriranje programa
  • Pametno upravljanje, izvedba s tri varijante funkcionalnosti