Šaržne perilice

  • Pranje pekarskog pribora
  • Pranje košara za kruh
  • Veličine za 1, 2 i 3 košare
  • Rad u šaržama
  • Priključak na vruću i hladnu vodu