Slani posip

Krupna sol za dekoraciju proizvoda (pereci, peciva, kruh). Pogodna za dekoraciju prije i nakon pečenja. Granulacija soli 1,25-2,5 mm.

  • Krupna sol