Smjese i koncentrati za kukuruzne vrste kruha i peciva

Specijalne smjese i koncentrati za pripremu tradicionalnog kukuruznog kruha i različitih vrsta kukuruznih proizvoda. Proizvodima osiguravaju karakterističan miris, okus i boju te produljuju svježinu. Doziranje 20-100 % na masu brašna.

  • Kukuruzna krupica ekstrudirana
  • Eksturdirana integralna kukuruzna krupica, jednostruko ili dvostruko mljevena
  • Smjesa za proizvodnju miješanog kukuruznog kruha i peciva