Šok komore

  • Statične šok komore
  • Radna temperatura oko -38 °C
  • Trajanje procesa 30-60 min
  • Izvedba za 1-6 kolica za roto peći
  • Izvedba standardnog i tunelskog tipa
  • Programiranje, temperaturna krivulja