Spiralni šokeri

  • Kontinuirano kretanje trake u spirali
  • Metalna traka s plastičnom pokrovnom trakom
  • Različite veličine oka pokrovne trake
  • Radna temperatura oko -38 °C
  • Trajanje procesa 30-60 min
  • Širina trake 400-1200 mm
  • Neograničena visina spirale (dužina trake)
  • Kružni ili ovalni tlocrtni oblik spirale
  • Odabir pozicije i visine ulaza i izlaza
  • Rješenje prema projektu