Svježi pekarski kvasac

Svježi pekarski kvasac kojemu je svojstvena konstantna i visoka aktivnost za vrijeme cijelog roka trajanja. Osnovna zadaća kvasca je rahljenje tijesta. Koristi se za pripremu pekarskih i slastičarskih proizvoda.

  • Pekarski kvasac, za profesionalnu upotrebu
  • Mini pekarski kvasac, i za kućnu upotrebu