Termouljne peći sa statičnim kolicima

  • Veličina za 1, 2 ili 3 kolica za limove do 600×1000 mm
  • Termouljno zagrijavanje
  • Priključivanje na centralnu kotlovnicu ili autonomna (kompaktna) izvedba
  • Otvaranje vrata u lijevu ili desnu stranu
  • Vlastiti izvor pare
  • Memoriranje programa
  • Pametno upravljanje