Tunelske peći

  • Veličine 20-100 m2
  •  Izvedba s 1-4 etaže
  • 1, 2 ili 3 temperaturne zone po dužini
  • Sustav automatskog punjenja i pražnjenja
  • Električna, ciklotermička, parna ili termouljna izvedba
  • Izvedba sa žičanom trakom ili gusjenicom iz metalnih ili kamenih ploča
  • Memoriranje programa
  • Pametno upravljanje