Vakumske komore

  • Komore za istovremeno provođenje završne faze pečenja i hlađenja proizvoda (!)
  • Princip rada zasniva se na fizikalnoj činjenici da voda pri nižem tlaku vrije na nižoj temperaturi. Izvlačenjem zraka (snižavanje tlaka) proizvod se hladi, a istovremeno se na nižoj temperaturi odvija završna faza pečenja
  • Trajanje procesa oko 1-4 min
  • Izvedba za 1, 2 i 3 kolica iz roto peći za limove do 600×1000 mm
  • Višeetažna izvedba za potrebe tunelskih i etažnih peći
  • Reguliranje trajanja procesa i smanjenja tlaka u komori

Video