Električne peći

  • Kod električnih peći ispod površine pečenja poprečno su postavljeni električni grijači koji su uz vrata na gušćem razmaku. Radi uštede električne energije ugrađeni su uređaji koji naizmjence propuštaju električnu struju u pojedine grijače. Površina pečenja nalazi se neposredno iznad grijača i tako se zagrijava.