Smjese i koncentrati za krafne i slatko dizano tijesto

Gotove smjese i koncentrati za proizvodnju krafni i različitog slatkog dizanog tijesta, poput savijača, pinci, buhtli, roščića. Proizvodima osigurava visoku kvalitetu (boju, rahlost i okus) te produljenu vremensku toleranciju u pripremi, obradi i tokom fermentacije. Doziranje 20-100 % na masu brašna.

  • Smjesa za proizvodnjnu krafni i o ostalog kvasnog dizanog tijesta
  • Koncentrat za proizvodnju krafni i ostalog kvasnog dizanog tijesta, sa ili bez jaja u prahu